Rått

1Enlitenfortjentkaffepauseidepot

11 lastebiler, to maskiner, en veihøver, vannvogn og en veivals i sving fra

klokken 7 om morgenen til langt på kveld.

Pluss mange frivillige fra NMK Rana som gjorde en kjempeinnsats for å få

dette til.

Se bildene (Dugnad)

Fullt hus

Stinnbrakke

På medlemsmøte som vi hadde på Onsdag den 25/4 var det over 50 stk som var innom i løpet av kvelden.
Størst interesse var det rundt den unike muligheten som NMK Rana har med å gjennomføre trening for asfalt på ACR.
Arbeidsdato for lisenskjøring er satt til 5-6 Juni. Vi vil komme tilbake med mer info når datoen endelig er spikret.