Informasjon etter en god sessong

Vi er nok en gang ferdig med en hektisk sesong og vi har endelig fått tid til en gjennomgang rundt det som har skjedd i det siste.

Røssvoll Motorstadion:

Vi har fått tilgang på en 10 tonns vals som hjelper oss med å få orden på banen.
I tillegg har vi løpet av sesongen anskaffet en vannvogn som hjelper oss i kampen mot støvet.
Det er i løpet av sesongen lagt ned uttallige timer for at banen skal holde den høye standarden som vi er blitt vant med de siste par årene.

Read more…

Reglement NC 2013

Reglement Nordlandscupen 2013

 1. Klubber    

Nordlandscupen kjøres mellom klubbene NMK Rana, NMK Grane,       NAF Salten og NMK Brønnøy

 1. Klasser

Nordlandscupen kjøres i Åpen klasse, Dame klasse og Junior

 1. Cup lister 

Stillingen i Nordlandscupen følges opp poengmessig av NMK Rana, kopi av STARTLISTEN OG RESULTATLISTEN skal sendes de andre arrangørklubbene etter endt stevne. SENEST DAGEN ETTER LØPET. Listene skal sendes som Word eller Excel fil på e-post til representant for NMK Rana, som sørger for oppdatering av Nordlandscupen. m.a.p@online.no

 1. Nordlandscupen kjøres:

Runde         Dato            Bane           Klubb

1    Runde    18 mai        Vedal          NMK Brønnøy

2    Runde    19 mai        Vedal          NMK Brønnøy

3    Runde   8 juni           Røssvoll      NMK Rana

4    Runde   9 juni           Røssvoll      NMK Rana

5    Runde   22 juni         Svenningdal NMK Grane

6    Runde   23 juni         Svenningdal NMK Grane

7    Runde   29 juni         Dråvika       NAF Salten

8    Runde   30 juni         Dråvika       NAF Salten

9    Runde   10 august    Dråvika       NAF Salten

10  Runde    11 august    Dråvika       NAF Salten

11 Runde     7 Sep.         Svenningdal NMK Grane

12 Runde     8 sep. Svenningdal NMK Grane

13 Runde     14 Sep.       Røssvoll      NMK Rana

14 Runde     15 sep.        Røssvoll      NMK Rana

15 Runde     12 okt.         Svenningdal NMK Grane Finale

 

 1. Løps Avvikling

Nordlandscupen kjøres på tid, 3 innledende omganger hvorav den beste kvalifiserer for finaler. Innledende omganger kjøres på minimum 3 runder. Finalene kjøres på minst 5 runder. Det kjøres finaler etter antall startende: Kun A-finale ved inntil 10 deltakere, A og B-finale ved 11-20 deltakere samt A, B og C-finale ved 21 – 30 stk. Fra 31 deltakere og oppover kjøres også D-finale. Beste oppnådde tid rangeres først ved lik poengsum.

Det kan kjøres på poeng når man ikke kan kjøre på tid.

 1. Strykninger av løp

Det kjøres 15 runder i nordlandscupen hvor 10 runder er tellende

Kjøres det over 10 runder strykes de dårligste rundene.

Hvis et løp må avlyses, trekkes det like mange ifra på tellende runder.

 

 1. Tekniske problemer

Deltaker som har åpenbare tekniske problemer kan få byttet heat.

 1. Poengberegning

100 – 85 – 75 – 70 – 65- 60- 55 – 54 – 53 – 52 – osv.

Som en bonus får man 20 ekstra poeng pr. løp i cupen når man har gått igjennom teknisk kontroll på mer enn 10 runder i cupen. (totalt opp til 100 ekstra poeng)

Ved poenglikhet telles antall førsteplasser, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet rangeres den beste i det siste løpet først.

For å få poeng i Nordlandscupen må man ha gått igjennom teknisk kontroll. Uten å ha fullført 1 omgang halveres poeng summen som man skulle ha fått.

Kjører man på engangs lisens kommer man ikke med på resultat listen

I FINALEN ER DET DOBBELT POENG GIVING

 

 

 

 

 

 1. Startavgift

Åpen kr. 500,-

Dameklasse kr. 500,-

Junior kr. 250,-

Etteranmeldingsgebyr kr. 200,- ALLE KLUBBER SKAL KREVE DETTE I ÅR

Påmelding gjøres på arrangør klubbens hjemmeside.

Påmeldingskort skal være poststemplet en uke før løpsdag. Dersom arrangøren ønsker det kan påmelding også skje på e-post. Påmeldingsfristen er da 4 dager før løpsdagen. I startavgiften inngår to billetter – en til fører og en til mekaniker. Ønskes flere inn i depot må det løses vanlig billett for resterende personell.(Juniorer og trenings førere får bare en billett)

Påmelding i flg. NSR.

 1. Premiering enkelt runder: 

De 10 beste i Åpen klasse

De 6 beste i Dame

De 6 beste i Junior

 1. Premiering sammenlagt

De 6 beste i Åpen klasse,

De 6 beste i Dame

De 6 beste i Junior

Åpen: 1.plass kr. 6.000, 2.plass kr. 1.000, 3.plass kr. 1.000,-

Dameklasse: 1.plass kr. 5.000,- 2.plass 1.000,- 3 plass kr. 1.000,-

Junior: 1.plass kr. 4.000,- 2.plass 1.000,- 3.plass kr. 1.000,-

Fører som har poeng i mindre enn 10 løp får halvert premie summen 

 

 

 

 

 1. Cup avgift for klubber

Klubbene betaler kr. 1600,- pr. løp (kr. 3200,- pr. helg) (avgiften er for: cup premier, penge premier og cup avgift til NBF) Avgiften overføres til finale klubben etter endt stevne. SENEST UKEN ETTER LØPET!

OBS! Skulle en arrangør være nødt til å stryke en runde er denne arrangøren likevel pliktig til å betale vedtatte beløp inn til premiepotten, så fremt ingen annen arrangør overtar stevnet.

Eventuelle underskudd/overskudd deles på klubbene.

Cup avgiften betales og sendes inn til godkjenning av finale klubben. Dette må gjøres hvert år.

 1. Cup møte for neste års cup   

På finale dagen skal det avholdes cup møte for neste sesong.

Datoer skal være fastsatt til da.