Styret

Styret 2019

Leder:                    Stig Hangås
Nestleder:              Marianne Asphaug
Sekretær:               Martine Jacobsen
Kasserer:                Siv Laila Hanssen
Styremedlem:        Morten Kyllingmo
                                  Daniel A Lian
                                  Steinar Jørgensen