Informasjon etter en god sessong

Vi er nok en gang ferdig med en hektisk sesong og vi har endelig fått tid til en gjennomgang rundt det som har skjedd i det siste.

Røssvoll Motorstadion:

Vi har fått tilgang på en 10 tonns vals som hjelper oss med å få orden på banen.
I tillegg har vi løpet av sesongen anskaffet en vannvogn som hjelper oss i kampen mot støvet.
Det er i løpet av sesongen lagt ned uttallige timer for at banen skal holde den høye standarden som vi er blitt vant med de siste par årene.

Tribuneveggen er ferdig malt og montert lys. Det er begynt å komme opp reklameskilt og vi vil oppfordre alle som vet om et firma som kunne være interessert å henge opp et skilt ta kontakt.De firma som foreløpig har takket ja er Helgeland sparebank, Biltema, Cerum og Mekanikeren.

Vi skal prøve å få asfaltert en del nytt på banen slik at det blir optimale forhold for de som ønsker å kjøre drifting.
Det er gjort en del jobb på indre bane med planering og innsåing og vi ser for oss at dette skal videreføres slik at vi får oppgradert Røssvoll Motorstadion slik vi alle ønsker oss.

Vi har inngått avtale med BURK ( Barne og ungdomskontoret Rana Kommune) om leie av topp moderne speakeranlegg (meget fordelaktig) til neste år med opsjon på flere år.

I tillegg har vi utvidet utleien til MC opplæring noe som gir økt aktivitet.

Radioer til samband under løpene er innkjøpt og de har fungert meget bra.

Det er opprettet en arrangement komité som etter hvert vil planlegge og ta seg av alt det praktiske rundt arrangementene.

Crossbane ACR:

Det er i år utført mange dugnadstimer oppe på banen av ACM og NMK.Startgrind, beskyttelse vegger og rydding av skog er vel det er brukt mest tid på
Vi regner med at banen blir ferdigstilt tidlig neste år.

Kurs:

Det er kjørt kurs for flaggvakte der hele 17 stk deltok.Det vil i tillegg disse dager kjørt kurs for teknisk kontrollanter med god deltagelse.

Nye avtaler:

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom ACR og NMK Rana som blir undertegnet i disse dager som gir NMK Rana medlemmer gunstige trenigs muligheter på ACR
I praksis betyr dette at vi får en del nye medlemmer som vil kjøre Racing og vi oppfordrer alle til å ta ekstra godt i mot de nye medlemmene.

Økonomi:

Økonomien i Klubben er nå ok. Vi har nå kontroll og er klar for å løse de oppgaver og investeringer som vi vet kommer på Røssvoll Motorstadion

Styret vil takke alle frivillige som har deltatt mellom og på løpene.Selv om vi de siste har merket at flere deltar på doningene og det er en masse ja mennesker i NMK Rana er det alltids plass til flere.

Vi vil samtidig takke Rana Racing Security, ACR, Arcic Circle Motorcycle Club, HAF, Rana Røde Kors, Rana Kommune,AVINOR ved Røssvoll flyplass og NAF for det gode samarbeidet.

Hilsen Styret i NMK Rana

Legg igjen en kommentar