Reglement Polarsirkelcupen 2013

Reglement Polarsirkelcupen 2013

 

 1. Klubber    

Polarsirkelcupen kjøres mellom klubbene NMK Rana og NAF Salten

 1. Klasser

Polarsirkelcupen kjøres I RCN over 2,4, under 2,4, Åpen klasse, Dame klasse og Junior

 1. Cup lister 

Stillingen i Polarsirkelcupen følges opp poengmessig av NMK Rana, kopi av STARTLISTEN OG RESULTATLISTEN skal sendes de andre arrangørklubbene etter endt stevne. SENEST DAGEN ETTER LØPET. Listene skal sendes som Word eller Excel fil på e-post til representant for NMK Rana, som sørger for oppdatering av Nordlandscupen. m.a.p@online.no

 1. Polarsirkelcupen kjøres:

Runde         Dato            Bane           Klubb

1    Runde    8 juni          Røssvoll      NMK Rana

2    Runde    9 juni          Røssvoll      NMK Rana

3    Runde   29 juni         Dråvika       NAF Salten

4    Runde   30 juni         Dråvika       NAF Salten

5    Runde   10 august    Dråvika       NAF Salten

6    Runde   11 august    Dråvika       NAF Salten

7    Runde   24 august    Røssvoll      NMK Rana

8    Runde   14 sep         Røssvoll      NMK Rana

9    Runde   15 sep         Røssvoll      NMK Rana

10  Runde    28 sep         Dråvika       NAF Salten           Finale

 

 

 

 1. Løps Avvikling

Polarsirkelcupen kjøres på tid, 3 innledende omganger hvorav den beste kvalifiserer for finaler. Innledende omganger kjøres på minimum 3 runder. Finalene kjøres på minst 5 runder. Det kjøres finaler etter antall startende: Kun A-finale ved inntil 10 deltakere, A og B-finale ved 11-20 deltakere samt A, B og C-finale ved 21 – 30 stk. Fra 31 deltakere og oppover kjøres også D-finale. Beste oppnådde tid rangeres først ved lik poengsum.

Det kan kjøres på poeng når man ikke kan kjøre på tid.

 1. Strykninger av løp

Det kjøres 10 runder i Polarsirkelcupen hvor 6 runder er tellende

Kjøres det over 6 runder strykes de dårligste rundene.

Hvis et løp må avlyses, trekkes det like mange ifra på tellende runder.

 

 1. Tekniske problemer

Deltaker som har åpenbare tekniske problemer kan få byttet heat.

 1. Poengberegning

100 – 85 – 75 – 70 – 65- 60- 55 – 54 – 53 – 52 – osv.

Som en bonus får man 20 ekstra poeng pr. løp i cupen når man har gått igjennom teknisk kontroll på mer enn 6 runder i cupen.                     (totalt opp til 80 ekstra poeng)

Ved poenglikhet telles antall førsteplasser, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet rangeres den beste i det siste løpet først.

For å få poeng i Polarsirkelcupen må man ha gått igjennom teknisk kontroll. Uten å ha fullført 1 omgang halveres poeng summen som man skulle ha fått.

Kjører man på engangs lisens kommer man ikke med på resultat listen

I FINALEN ER DET DOBBELT POENG GIVING

 

 

 

 

 

 

 1. Startavgift

RC National kr 650,-

Åpen og Dameklasse kr. 500,-

Junior kr. 250,-

Etteranmeldingsgebyr kr. 200,- ALLE KLUBBER SKAL KREVE DETTE I ÅR

Påmelding gjøres på arrangør klubbens hjemmeside.

Påmeldingskort skal være poststemplet en uke før løpsdag. Dersom arrangøren ønsker det kan påmelding også skje på e-post. Påmeldingsfristen er da 4 dager før løpsdagen. I startavgiften inngår to billetter – en til fører og en til mekaniker. Ønskes flere inn i depot må det løses vanlig billett for resterende personell.(Juniorer og trenings førere får bare en billett)

Påmelding i flg. NSR.

 1. Premiering enkelt runder: 

10 beste i Åpen klasse

6 beste i RCN over 2,4

6 beste i RCN under 2,4,

6 beste i Dame

6 beste i Junior

 1. Premiering sammenlagt

De 6 beste i RCN over 2,4

De 6 beste i RCN under 2,4

De 3 beste i Åpen, Dame og Junior utdeles ikke penge premier I disse klasser.

RCN over 2,4: 1.plass kr. 8.000, 2.plass kr. 2.000, 3.plass kr. 1.000,-

RCN under 2,4: 1.plass kr. 8.000,- 2.plass 2.000,- 3 plass kr. 1.000,-

Fører som har poeng i mindre enn 6 løp får halvert premie summen 

 

 

 

 1. Cup avgift for klubber

Klubbene betaler kr. 2100,- pr. løp (kr. 4200,- pr. helg) (avgiften er for: cup premier, penge premier og cup avgift til NBF) Avgiften overføres til finale klubben etter endt stevne. SENEST UKEN ETTER LØPET!

OBS! Skulle en arrangør være nødt til å stryke en runde er denne arrangøren likevel pliktig til å betale vedtatte beløp inn til premiepotten, så fremt ingen annen arrangør overtar stevnet.

Eventuelle underskudd/overskudd deles på klubbene.

Cup avgiften betales og sendes inn til godkjenning av finale klubben. Dette må gjøres hvert år.

 1. Cup møte for neste års cup   

På finale dagen skal det avholdes cup møte for neste sesong.

Datoer skal være fastsatt til da.